Ochrana údajů

Informace podle směrnice EU č. 679/2016

 

DAN (Divers Alert Network) Europe se sídlem na Maltě, ulice Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, s provozním a správním ústředím v Itálii, C/da Padune, 11 -64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (dále jen „Správce“), informuje podle článků 13 a 14 směrnice EU č 2016/679 (dále jen „GDPR), že s osobními údaji poskytnutými a získanými při registraci za účelem zajištění vybraných služeb, stejně jako s údaji, které jsou nezbytné k poskytování těchto služeb a, mimo jiné i s informacemi získanými pomocí elektronických nástrojů přímo společností DAN (Divers Alert Network) Europe a/nebo třetími stranami, bude nakládat pouze za účely vyjmenovanými níže podle výše uvedené směrnice po celou dobu, kdy budou služby poskytovány:

 

ÚčelyPoužité údajePrávní základKonečné datum, kdy budou údaje vymazány
1. Za účely úzce spojenými a nezbytnými pro registraci k přístupu na stránky www.daneurope.org, pro využití s tím spojených služeb, pro uzavření smlouvy a vyhovění právním předpisům.Osobní a kontaktní údaje (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa)Smlouva, kterou strana uzavřela.Doba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).
2. Za účely spojenými se správou, účetnictvím a řízením plateb.Osobní a kontaktní údaje (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) a podrobnosti o platběPrávní závazek.Doba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).
3. Za účely spojenými s nakládáním s údaji, které jsou předávány třetím stranám za účelem určení zdravotního stavu v případě nouze. Tyto údaje se týkají zdraví a jsou zaměřeny na diagnózy, vč. prodělaných chorob, léčbu a vědecké poznatky.Osobní a kontaktní údaje (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa). Údaje potřebné k určení zdravotního stavuSouhlas podle článku 9, odstavce 2, písmena a – směrnice EU č. 679/2016 – GDPRDoba, po kterou je uchovávání záznamu právně závazné (v současnosti 10 let od okamžiku ukončení smlouvy).
4. Za obchodními účely – přímý, nebo nepřímý marketing, průzkum trhu.Osobní a kontaktní údaje (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa).Souhlas podle článku 22, odstavce 2, písmena c – směrnice EU č. 679/2016 – GDPR10 let
5. Za účelem analýzy spotřeby a dalšího rozhodování.Osobní a kontaktní údaje (Jméno, příjmení, národnost, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa).Souhlas podle článku 22, odstavce 2, písmena c – směrnice EU č. 679/2016 – GDPR10 let

 

Poskytnutí údajů pro účely uvedené pod čísly 1, 2 a 3 není dobrovolné, nýbrž požadované k tomu, aby mohla být smlouva uzavřena; pokud bude poskytnutí údajů pro tyto účely odmítnuto, není možné využívat nabízené služby. Poskytnutí údajů k účelům uvedeným pod čísly 4 a 5 je dobrovolné a údaje mohou být využity pouze na základě předchozího písemného souhlasu. V případě, že souhlas nebude poskytnut, budou nabízené služby společnosti DAN (Divers Alert Network) Europe dostupné, ale údaje nebudou využívány k účelům popisovaným v bodech 4 a 5.

 

Správce zpracovaných osobních údajů, DAN (Divers Alert Network) Europe, odpovídá za zákonné a správné nakládání s osobními údaji a je možné ho kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění jakýchkoliv potřebných informací na adrese:

 

Správce: DAN (Divers Alert Network) Europe
Sídlo firmy: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
PROVOZNÍ/SPRÁVNÍ ústředí: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Italské DIČ: 91003700670

Kontakt:
Telefon: +39-085-893-0333
Fax: +39-085-893-0050
E-mail: mail@daneurope.org
Certifikovaný e-mail: daneuropefoundation@pec.it

 

Máte rovněž právo se s jakýmkoliv dotazem či žádostí týkajícím se vašich osobních údajů obrátit na osobu zodpovědnou za ochranu údajů, nebo poukázat na jakékoliv nesprávné zacházení nebo problém, který jste zaznamenali. DAN (Divers Alert Network) Europe pověřila ochranou údajů společnost Consilia S.r.l. se sídlem na adrese Via Fontana 22, Milano, s číslem plátce DPH a italské DIČ 02249540465, kterou lze kontaktovat na:

 

Tel. číslo: +39-058-3578787
e-mail: dpo@consilia.srl
Certifikovaný e-mail: dpo.consilia.srl@pec.it

 

Zodpovědná osoba Turri Michela, italské DIČ TRRMHL73A51E715K je dosažitelná na výše zmíněné adrese a tomto čísle mobilního telefonu: +39-3473674033

 

S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zaručením důvěrnosti a podle současných bezpečnostních předpisů.

Vaše data mohou být převedena mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud se tak stane, DAN (Divers Alert Network) Europe zaručuje, že s osobními daty bude nakládáno v souladu s Evropskou směrnicí č.679/2016.

Vaše údaje budou poskytnuty zpracovatelům a kromě nich mohou být poskytnuty rovněž následujícím subjektům:

 1. soukromým a veřejným subjektům – za účelem naplnění správních a právních předpisů v souladu se směrnicí EU nařízení č. 679/2016;
 2. konzultantům a společnostem, které poskytují společnosti služby IT a infrastruktur;
 3. profesionálům, poskytovatelům služeb a poradcům, kteří poskytují společnosti finanční, obchodní, právní a zdravotní služby;
 4. dceřiným, sesterským a přidruženým společnostem;
 5. bankám;
 6. společnostem vymáhajícím dluhy;
 7. pojišťovnám;
 8. dalším společnostem, které spolupracují se společností na poskytování služeb;
 9. příbuzným a/nebo dalším subjektům ohroženého člověka v případě akutní zdravotnické události;
 10. dalším členům, společníkům a/nebo registrovaným osobám;
 11. zdravotnickým organizacím, zdravotním pracovníkům a paramedikům;
 12. soudům, policii a ozbrojeným silám.

 

údaje nebudou poskytnuty nikomu dalšímu a žádným jiným způsobem.

 • Máte právo požádat Správce údajů DAN (Divers Alert Network) Europe o přístup ke svým osobním údajům, upravovat je nebo je rušit, omezit jejich další zpracování, nebo zamezit nakládání s nimi, stejně jako máte právo si ověřit shodu nakládání s těmito údaji podle článku 13, část 2, písmeno b) GDPR, a to prostřednictvím  návštěvy našich internetových stránek, nebo dopisem na následující e-mailovou adresu: privacy@daneurope.org;

   
 • Máte právo si stěžovat dohlížejícím úřadům v případě, že jste nabyli přesvědčení, že nakládání s údaji není ve shodě se směrnicí o soukromí podle článku 13, část 2, písmeno d) GDPR;

   
 • V případě, že jste poskytli souhlas s jedním, nebo více specifickými účely nakládání s osobními daty, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.